Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Οργανωτική Δομή

Η ΜΟΔ διοικείται από 9μελές  Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ εδρεύει στην Αθήνα και αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

 


 

 

 

  • Διεύθυνση Προμηθειών

 


 


 

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/02/2023

ΜΟΔ Α.Ε.