Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Έργα Δήμων

Η ΜΟΔ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικά για τους Δήμους της χώρας, με έμφαση σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους Δήμους.

video για υποστήριξη ΜΟΔ σε δήμους

Η ΜΟΔ παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους:

  1. Εκπαίδευση, Κατάρτιση
  2. Εξειδικευμένους οδηγούς, εγχειρίδια και τεχνικά εργαλεία, όπως
  3. Συμβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως)
  4. Νομική υποστήριξη (κυρίως μικρών και αδύναμων δήμων) στον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων.

Στόχοι είναι:

  • Ταχεία παρέμβαση για την επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων των Δήμων
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
  • Έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αδυναμιών

Για τα αιτήματά σας αλλά και για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΟΔ:

  • στα τηλέφωνα 213 1310161, 213 1310212, 213 1310185 και
  • στο email otasupport@mou.gr

Χάρτης με έργα ΜΟΔ στους Δήμους

Η δράση της ΜΟΔ συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες της ΜΟΔ παρέχονται χωρίς κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.