Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Δικαιούχων

Η ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση / υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και την υλοποίησή τους.

Υπηρεσίες που παρέχει

  • Συμβουλευτική και τεχνική στήριξη επιτόπου ή εξ αποστάσεως
  • Ανάθεση, επίβλεψη τεχνικών μελετών και δημοπράτηση, επίβλεψη & παραλαβή τεχνικών έργων μέσω της Τεχνικής της Υπηρεσίας
  • Εκπαίδευση
  • Οδηγούς και εργαλεία
  • Νομική Υποστήριξη κυρίως σε μικρούς και αδύναμους δήμους με στόχο την επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων τους.

Υποστηριζόμενοι φορείς

 

 Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/06/2024

ΜΟΔ Α.Ε.