Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Δικαιούχων

Η ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση / υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και την υλοποίησή τους.

Υπηρεσίες που παρέχει

  • Συμβουλευτική και τεχνική στήριξη επιτόπου ή εξ αποστάσεως
  • Ανάθεση, επίβλεψη τεχνικών μελετών και δημοπράτηση, επίβλεψη & παραλαβή τεχνικών έργων μέσω της Τεχνικής της Υπηρεσίας
  • Εκπαίδευση
  • Οδηγούς και εργαλεία
  • Νομική Υποστήριξη κυρίως σε μικρούς και αδύναμους δήμους με στόχο την επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων τους.

Υποστηριζόμενοι φορείς

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.