Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια: Iωάννα Παναγιωτακοπούλου

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιια για τις λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, διαχείρισης προσωπικού και υποστήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης Μέτρων Τεχνικής Βοήθειας.

Αποτελείται από τρία Τμήματα:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.