Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ

Προϊστάμενος: Αντώνης Αλεξάκης

Λειτουργεί από τον Ιούνιο 2002. Η Ομάδα υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα φορείς και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του συστήματος, υποστηρίζοντας όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣ.

Η Ομάδα παρέχει υποστήριξη μεταξύ άλλων για την:

  • Ανάλυση Δεδομένων και αποτύπωση απαιτήσεων χρηστών σε λειτουργικές προδιαγραφές
  • Aνάπτυξη νέων εφαρμογών
  • Συντήρηση υφιστάμενου λογισμικού
  • Διαχείριση βάσης δεδομένων
  • Συντήρηση σταθμών εργασίας που συνδέονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου
  • Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υλικού / Λογισμικού
  • Διαχείριση e-mail
  • Διαχείριση ιστοσελίδων
  • Υποστήριξη καταχώρισης δεδομένων (data entry) και help desk

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2023

ΜΟΔ Α.Ε.