Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Η ΜΟΔ με μια ματιά

Ταυτότητα

 


Αποστολή

Επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε:

  • εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες
  • πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.


Τομείς Δράσης

Δείτε εδώ ή κατεβάστε τον κατάλογο των έργων που υλοποιεί η ΜΟΔ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Αποδέκτες της στήριξης της ΜΟΔ

  • Οι Ειδικές Υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 13 Περιφέρειες της χώρας και στα Υπουργεία
  • Οι δικαιούχοι, και ιδιαίτερα οι δήμοι, οι οποίοι χρειάζονται άμεση και στοχευμένη υποστήριξη προκειμένου να επιταχύνουν τον ρυθμό της υλοποίησής των έργων τους.

 

Διοίκηση

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριετούς θητείας.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το στελεχιακό δυναμικό της ΜΟΔ έχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση & παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δημοσίων έργων. Η διαδικασία επιλογής βασίστηκε στο σύστημα προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΜΟΔ αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ.

Πόροι

Η ΜΟΔ χρηματοδοτείται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

 

 

Η ΜΟΔ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την "Υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων". Δείτε εδώ την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/09/2023

ΜΟΔ Α.Ε.