Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Προϊσταμένη: Άννα Κανακάκη

Η Ομάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κρατικών Ενισχύσεων​ (ΟΥΠΚΕ) συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο 2016 μετά από αίτημα του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκροτήθηκε το 2016 με αποστολή τη συστημική υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης καθεστώτων κινήτρων για επενδυτικά σχέδια με την ανάληψη καθηκόντων ολοκλήρωσης, ελέγχου και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων ή και τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των φορέων πρότασης ή και διαχείρισης παρεμβάσεων που έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης.

Επιπλέον, η Ομάδα παρέχει υποστήριξη για την ωρίμανση παρεμβάσεων, τον εντοπισμό και την επίλυση συστημικών προβλημάτων, αξιοποίησης αυτοματισμών, μεταφοράς καλών πρακτικών κ.λπ.

Στο διάστημα από το 2018 μέχρι σήμερα η ΟΥΠΚΕ ολοκλήρωσε περισσότερα από 260 επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, ωρίμασε σχέδια Προσκλήσεων ενίσχυσης στον τομέα Βιομηχανίας, κατέγραψε και αξιολόγησε εμπόδια σε υπηρεσίες διαχείρισης, προώθησε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες την επίλυσή τους, εκπόνησε μελέτες, επεξεργάστηκε αναθεωρήσεις διαδικασιών και σχεδίασε νέα εργαλεία, βελτιώνοντας την απόδοση του​ συστήματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/08/2023

ΜΟΔ Α.Ε.