Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 
Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1 σελίδες

Υποστήριξη Υλοποιήσεων προγράμματος ενίσχυσης υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου στο ΠΣΚΕ (ΕΣΗΔΗΣ: 16302)

Ενεργές

18/5/2022

Ανάπλαση Οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας (ΕΣΗΔΗΣ 188987 )

Ενεργές

17/5/2022

Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Άστρους Βόρειας Κυνουρίας (ΕΣΗΔΗΣ 187997)

Ενεργές

16/5/2022

Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

Ενεργές

11/2/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Ενεργές

10/12/2020
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.