Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υλικοτεχνική Υποδομή

Με στόχο την εύρυθµη και αποτελεσματική λειτουργία τους, η ΜΟ∆ καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και τις λειτουργικές  ανάγκες των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Στεγάζει τις Ειδικές Υπηρεσίες σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια, συνολικού εµβαδού 50.000 τ.µ. και τις εξοπλίζει με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό πληροφορικής (έπιπλα γραφείου, φωτοτυπικά, φαξ, υπολογιστές, λογισμικά, δίκτυα).

Παράλληλα, µεριµνά για την ηλεκτρονική τους δικτύωση και καλύπτει λοιπές δαπάνες, όπως λογαριασμούς ασφαλίστρων, κοινοχρήστων, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης / αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών.

Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2023

ΜΟΔ Α.Ε.