Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας

Προϊστάμενος: Αθανάσιος Λακαφώσης

  • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται συμβάσεις τεχνικής βοήθειας ΜΟΔ για τις Ειδικές Υπηρεσίες
  • Υποστηρίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης στη διαχείριση Μέτρων Τεχνικής Βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.