Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Εκπαίδευση

Από την ίδρυσή της η ΜΟΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού. Η ΜΟΔ εκπαιδεύει και καταρτίζει τα στελέχη που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Ι. Παραδοσιακή εκπαίδευση / κατάρτιση

Τα σεμινάρια της ΜΟΔ επικεντρώνονται στις τεχνικές γνώσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων, γενικά και ειδικά θέματα διαχείρισης κ.λπ.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η ΜΟΔ έχει υλοποιήσει:

526 ενέργειες παραδοσιακής εκπαίδευσης / κατάρτισης για περίπου 19.500 εκπαιδευόμενους

Σεμινάριο - αίθουσα τηλεκπαίδευσης 

ΙΙ.  Σύστημα τηλεκπαίδευσης (e-learning)
Η ΜΟΔ παρέχει από το 2007 υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για το σύνολο των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ από το 2016 οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης παρέχονται πλέον και στα στελέχη των Δικαιούχων ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα των ΟΤΑ α΄βαθμού. Ειδικότερα παρέχεται:

  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με 130 ηλεκτρονικά μαθήματα σε 4 άξονες γνώσης (τεχνικές γνώσεις ΕΣΠΑ, διοικητικές δεξιότητες, ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ). Πάνω από 3.000 στελέχη έχουν εγγραφεί στο σύστημα και παρακολουθήσει περίπου 14.300 μαθήματα. 
    Σημειώνεται ότι, στον άξονα "τεχνικές γνώσεις ΕΣΠΑ" διατίθενται και μαθήματα, τα οποία αποτελούν βιντεοσκόπηση "παραδοσιακών εκπαιδεύσεων" (ημερίδων, εισηγήσεων κ.λπ.) σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα. Η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων επιτρέπει την ταχεία και ομοιογενή μεταφορά του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της γνώσης στο σύνολο των ενδιαφερόμενων στελεχών ανεξάρτητα από τη φυσική τους παρουσία κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.                                                      

Ενδεικτικές Εικόνες Ασύγχρονων Μαθημάτων 

 Ενδεικτικές Εικόνες Ασύγχρονων Μαθημάτων

  • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση με σεμινάρια εικονικής τάξης (CENTRA) και στόχο την ταχεία και άμεση ενημέρωση των στελεχών σε τρέχοντα θέματα ΕΣΠΑ. Την περίοδο 2007 - 2018 πραγματοποιήθηκαν 115 και πλέον εικονικές τάξεις και τηλεδιασκέψεις στις οποίες συμμετείχαν 1.600 στελέχη από τις Ειδικές Υπηρεσίες και τους δικαιούχους σε όλη τη χώρα.          

Σεμινάριο Εικονικής Τάξης Centra 

Σεμινάριο σε εικονική τάξη (CENTRA)

 

  • Υποστήριξη φορέων και Δομών του ΕΣΠΑ αξιοποιώντας την αίθουσα και τον εξοπλισμό τηλεκπαίδευσης για την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων και τηλεδιασκέψεων με απομακρυσμένους μεταξύ τους φορείς.
Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν παραδοσιακή εκπαίδευση / κατάρτιση και τηλεκπαίδευση συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.