Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονικές εκδόσεις​​

Ξεφυλλίστε πρόσφατα εγχειρίδια και ηλεκτρονικά έντυπα της ΜΟΔ.

Εγχειρίδια

Αφαλάτωση και συνοδά έργα Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων Μεθοδολογία ανάπτυξης πράσινων σημείων Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων

Ηλεκτρονικά έντυπα

Ημερολόγιο 2021 Ημερολόγιο 2022 Ημερολόγιο 2023 Έργα που στηρίζει η ΜΟΔ στους Δήμους – Αποδελτίωση τύπου Ιανουάριος 2020-Φεβρουάριος 2023

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2023


ΜΟΔ Α.Ε.