Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Μεθοδολογίας, Σχεδιασμού Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

​Προϊσταμένη: Βασιλική Σμαρνάκη

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

  • ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου
  • σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων
  • κατάρτιση ετήσιου ή πολυετούς διάρκειας προγράμματος εργασιών
  • παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών της εταιρείας, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτής, των διαδικασιών της, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων
  • σύνταξη και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • μέριμνα για την εκπαίδευση των Εσωτερικών Ελεγκτών
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • εισήγηση για τη διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/03/2023

ΜΟΔ Α.Ε.