Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 68168/05.07.2022 (ΦΕΚ 3607/Β/09.07.2022) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/7/2022


  • PDF (297,82 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.