Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Διοικητικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Πάνος Γιαννακόπουλος

  • Συντάσσει και διαχειρίζεται τις συμβάσεις και αποσπάσεις, τηρεί Μητρώο προσωπικού, παρακολουθεί τις μεταβολές και προετοιμάζει τη μισθοδοσία
  • Εφαρμόζει τα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού, καθώς και τα συστήματα αμοιβών και κινήτρων
  • Διαχειρίζεται τα θέματα προσωπικού και εκδίδει σχετικές εγκυκλίους
  • Παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για την ομαλή εσωτερική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/02/2024

ΜΟΔ Α.Ε.