Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Διοικητικού 

Υπεύθυνος: Αγαμέμνων Αναστασίου

  • Συντάσσει και διαχειρίζεται τις συμβάσεις και αποσπάσεις, τηρεί Μητρώο προσωπικού, παρακολουθεί τις μεταβολές και προετοιμάζει τη μισθοδοσία
  • Εφαρμόζει τα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού, καθώς και τα συστήματα αμοιβών και κινήτρων
  • Διαχειρίζεται τα θέματα προσωπικού και εκδίδει σχετικές εγκυκλίους
  • Παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για την ομαλή εσωτερική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2021

ΜΟΔ Α.Ε.