Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Ειδικών Υπηρεσιών

Η ΜΟΔ στηρίζει το σύνολο των δομών διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η δράση της αφορά:

  • Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό του συνόλου των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και ενιαία διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 
  • Διαρκή εκπαίδευση των στελεχών του συστήματος ΕΣΠΑ
  • Ανάπτυξη συστημάτων & εργαλείων για την υποστήριξη των Ειδικών Υπηρεσιών και μεταφορά τεχνογνωσίας για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα
  • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών, καλύπτοντας ανάγκες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού πληροφορικής και γραφείων, υποδομή δικτύων και τεχνική υποστήριξη καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας τους (μισθώματα, ασφάλιστρα,
    κοινόχρηστα, ηλεκτροδότηση, ύδρευση/αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομείο). Επιπλέον η ΜΟΔ διαχειρίζεται τη μισθοδοσία, τα ειδικά επιδόματα και τις διοικητικές λειτουργίες του προσωπικού.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.