Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Γραμματεία Διοίκησης

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.