Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 62 από 7 σελίδες

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»

26/9/2022

Κατά το διάστημα 26 - 30/09/2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».​

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ - Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

12/7/2022

Στην προσπάθεια της ΜΟΔ να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη σε θέματα ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, προγραμματίστηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται σχετικές εκπαιδεύσεις.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ

18/5/2022

Στις 18 Μαΐου 2022  πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ». 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα Γραφεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

12/4/2022

Στις 13 & 14 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση Γραφείων ΟΠΣ».   

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων για την Ειδική Υπηρεσία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

12/4/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 30-31 Μαρτίου και 6-7 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων».   

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου

24/2/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 16, 18, 21, 24, 28/2 & 2, 8 και 10/3/2022 πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου».   

Εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος"

15/12/2021

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)».

Εκπαίδευση στο «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών» για στελέχη της ΕΥΔΕ ΤΠΕ

8/11/2021

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών των υπηρεσιών ΕΣΠΑ πραγματοποιεί στις 8 Νοεμβρίου 2021 σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών».

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας»

12/10/2021

12/10/2021 – 16/12/2021 υλοποιείται σύγχρονο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας» με τη μορφή σειράς εβδομαδιαίων διαδραστικών βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης μέσω ομαδικών ...

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - 2ος κύκλος προχωρημένο επίπεδο"

29/9/2021

Στις 21, 22, 23, 27, 28 & 29/09/2021 πραγματοποιήθηκε ο 2ος εκ των δύο προγραμματισμένων κύκλων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο "Εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) – Προχωρημένο επίπεδο".

Αποτελέσματα 1 - 10 από 62 από 7 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.