Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 77 από 8 σελίδες

Εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

17/5/2023

Συνεχίζονται τον Μάιο και Ιούνιο οι εκπαιδεύσεις για τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή".

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις σε θέματα του ν. 4412/2016 και του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

17/5/2023

Κατά τον μήνα Μάιο πραγματοποιείται σειρά εκπαιδεύσεων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και απευθύνονται στους/στις υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών που ασχολούνται με συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Εκπαίδευση σε «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή»

11/5/2023

Εκπαίδευση σε «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή» για στελέχη της ΕΥΚΕ-ΧΕ και των δομών του ΕΣΠΑ.

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις «Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ/+ και Διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ 2021-2027»

11/5/2023

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις με θέμα «Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ/+ και Διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ 2021-2027»

Εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

24/4/2023

Σήμερα 24/04/2023 ξεκινάει πενθήμερη εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις», 24-26/04/2023 μέσω εικονικής τάξης και στις 03-04/05/2023 στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ αε.

Εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

4/4/2023

Η ΜΟΔ πρόκειται να πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ για το σύνολο των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή".

Εκπαίδευση με θέμα: «Μεταφορά Έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΣΠΑ 2021-2027»

29/3/2023

Στις 31 Μαρτίου 2023 θα πραγμ​ατοποιηθεί εκπαίδευση με τίτλο «Μεταφορά Έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΣΠΑ 2021-2027».​

Εκπαίδευση με θέμα: «Κλείσιμο έργων ΕΠΑνΕΚ – Νέα δεδομένα διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα»

10/2/2023

Κατά το διάστημα 9-10/02/2023 πραγματοποιείται  στα Ιωάννινα εκπαίδευση με τίτλο «Κλείσιμο έργων ΕΠΑνΕΚ – Νέα δεδομένα διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα».

Εκπαίδευση σε «Κρατικές Ενισχύσεις σε έργα υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης (20/12/2022)

22/12/2022

Εκπαίδευση σε «Κρατικές  Ενισχύσεις  σε  έργα  υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» μέσω εικονικής τάξης

Εκπαίδευση στελεχών ΚΥ ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας,(10/10/2022 έως 13/12/2022)

15/12/2022

Στο διάστημα 10/10/2022 έως 13/12/2022 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση «Εκπαίδευση στελεχών Κ.Υ. ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας», σε αίθουσες του κτηρίου COSMOS (Λεωφ. Κηφισίας 125-127) και της Κ.Υ. ΜΟΔ. αε (Λουίζης ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 77 από 8 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.