Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 81 από 9 σελίδες

Εκπαιδεύσεις «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027»

21/9/2023

Έχει ξεκινήσει ο κύκλος των εκπαιδεύσεων για την «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027».

Εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις»

10/7/2023

Στις 11/7/2023 θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις».

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Power BI

5/7/2023

Την Τετάρτη 5/7 & Πέμπτη 6/7  πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΚΥ ΜΟΔ με θέμα το Power BI.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη συνεργασία ομάδων μέσω Microsoft OneDrive, Sharepoint και Teams

29/6/2023

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 2 ομάδες στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Κοινών Γραμματειών Interreg με θέμα τη συνεργασία ομάδων μέσω Microsoft OneDrive, Sharepoint και Teams.

Εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

17/5/2023

Συνεχίζονται τον Μάιο και Ιούνιο οι εκπαιδεύσεις για τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή".

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις σε θέματα του ν. 4412/2016 και του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

17/5/2023

Κατά τον μήνα Μάιο πραγματοποιείται σειρά εκπαιδεύσεων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και απευθύνονται στους/στις υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών που ασχολούνται με συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Εκπαίδευση σε «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή»

11/5/2023

Εκπαίδευση σε «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή» για στελέχη της ΕΥΚΕ-ΧΕ και των δομών του ΕΣΠΑ.

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις «Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ/+ και Διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ 2021-2027»

11/5/2023

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις με θέμα «Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ/+ και Διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ 2021-2027»

Εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

24/4/2023

Σήμερα 24/04/2023 ξεκινάει πενθήμερη εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις», 24-26/04/2023 μέσω εικονικής τάξης και στις 03-04/05/2023 στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ αε.

Εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

4/4/2023

Η ΜΟΔ πρόκειται να πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα εκπαιδεύσεις στο σύστημα Business Intelligence του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ για το σύνολο των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή".

Αποτελέσματα 1 - 10 από 81 από 9 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.