Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 92 από 10 σελίδες

Eκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».

17/6/2024

Στις 18/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».​

Εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»

17/6/2024

Στις 20/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»​

Εκπαίδευση με τίτλο "ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες"

14/6/2024

Στις 17/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​

Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες

7/6/2024

Κατά το διάστημα 10 - 14/06/2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​​

Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

7/6/2024

Κατά το διάστημα 27 & 28/05/2024 πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».​​​

Πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

7/6/2024

​Ξεκίνησε προς τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και αφορούν ενδεικτικά την θεματολογία: ...

Εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027»

28/2/2024

Στις 29/02/2024 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027» που απευθύνεται στα στελέχη των Δικαιούχων του Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων.

Εκπαίδευση στο Business Intelligence (BI) του ΟΠΣ ΕΣΠΑ

5/12/2023

Δύο εκπαιδεύσεις με θέμα «Εκπαίδευση στο BI του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ» για τα στελέχη των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού πρόκειται να πραγματοποιήσει η ΜΟΔ στις 6 & 13 Δεκεμβρίου 2023

«Δείκτες και Απογραφικά Δελτία στο ΟΠΣ 2021-2027»

29/11/2023

Στις 30/11/2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με θέμα «Δείκτες και Απογραφικά Δελτία στο ΟΠΣ 2021-2027»μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 3 ωρών. ​​

Διασύνδεση ΟΠΣ με ePDE

23/11/2023

Στις 24/11/2023 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Διασύνδεση ΟΠΣ με ePDE»

Αποτελέσματα 1 - 10 από 92 από 10 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.