Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 69 από 7 σελίδες

Εκπαίδευση σε «Κρατικές Ενισχύσεις σε έργα υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης (20/12/2022)

22/12/2022

Εκπαίδευση σε «Κρατικές  Ενισχύσεις  σε  έργα  υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» μέσω εικονικής τάξης

Εκπαίδευση στελεχών ΚΥ ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας,(10/10/2022 έως 13/12/2022)

15/12/2022

Στο διάστημα 10/10/2022 έως 13/12/2022 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση «Εκπαίδευση στελεχών Κ.Υ. ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας», σε αίθουσες του κτηρίου COSMOS (Λεωφ. Κηφισίας 125-127) και της Κ.Υ. ΜΟΔ. αε (Λουίζης ...

Εκπαίδευση σε “Κρατικές Ενισχύσεις – Master Class» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης, 12-13/12/2022

13/12/2022

Εκπαίδευση σε “Κρατικές Ενισχύσεις – Master Class» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης, 12-13/12/2022

Eκπαιδεύσεις σε θέματα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

12/12/2022

Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο σειρά εκπαιδεύσεων σε θέματα ΟΠΣ που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και δια ζώσης για στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες – ΚΗΜΔΗΣ»

11/11/2022

Κατά το διάστημα 8-16 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιείται  εκπαίδευση σε στελέχη των ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών, με θέμα «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες – ΚΗΜΔΗΣ».

Εκπαίδευση «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance»

9/11/2022

Στις 9 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance» για στελέχη της ΕΥΚΕ και των Δομών ΕΣΠΑ,

Παραδοσιακή εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

7/10/2022

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα εκπαίδευση με τίτλο «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων».

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»

26/9/2022

Κατά το διάστημα 26 - 30/09/2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».​

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ - Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

12/7/2022

Στην προσπάθεια της ΜΟΔ να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη σε θέματα ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, προγραμματίστηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται σχετικές εκπαιδεύσεις.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ

18/5/2022

Στις 18 Μαΐου 2022  πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ». 

Αποτελέσματα 1 - 10 από 69 από 7 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.