Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Διευθυντής: Μανώλης Βολακάκης

Η Διεύθυνση Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στους φορείς διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Έργων:

  • Εντοπίζει τις ανάγκες των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Προγραμμάτων και Έργων τους και μεριμνά για τη στήριξη και ενίσχυσή τους παρέχοντας τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες
  • Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού στην αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • Εποπτεύει τις Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ και έχει την ευθύνη για την εγκατάστασή και την οργάνωση της λειτουργίας τους
  • Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού των Ειδικών Υπηρεσιών.

 

 

Από αριστερά πάνω: Σύλβια Βεϊνόγλου, Ηρακλής Αλεξόπουλος, Ξένια Πινήρου, Βασίλης Ζαχόπουλος, Χρύσα Δρεττάκη
Από αριστερά κάτω: Μανώλης Βολακάκης, Πόπη Βενιού

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.