Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Διευθυντής: Μανώλης Βολακάκης

Η Διεύθυνση Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στους φορείς Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Έργων:

  • Εντοπίζει τις ανάγκες των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Προγραμμάτων και Έργων τους και μεριμνά για την στήριξη και ενίσχυση τους με την παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών
  • Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού στην αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • Εποπτεύει τις Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ και έχει την ευθύνη για την εγκατάστασή τους και την οργάνωση της λειτουργίας τους
  • Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού των Ειδικών Υπηρεσιών

 

 

Από αριστερά πάνω: Σύλβια Βεϊνόγλου, Ηρακλής Αλεξόπουλος, Ξένια Πινήρου, Βασίλης Ζαχόπουλος, Χρύσα Δρεττάκη
Από αριστερά κάτω: Μανώλης Βολακάκης, Πόπη Βενιού

 

Get the Flash Player to see this player.
Δείτε σχετικό βίντεο για τον ΤΔΥΥ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.