Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Έλενα Μπούτσικου


Η ΜΟΔ, ανταποκρινόμενη σε μία διαπιστωμένη ανάγκη πολλών ετών, προχώρησε το 2020 στη σύσταση της Τεχνικής της Υπηρεσίας (Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Αδύναμοι δικαιούχοι, κυρίως ΟΤΑ α' και β' βαθμού που δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία ή αυτή είναι υποστελεχωμένη, μπορούν να απευθύνονται πλέον στη ΜΟΔ και να ζητήσουν υποστήριξη για υλοποιήσουν μελέτες ή/και έργα που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο κατά προτεραιότητα ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα προγράμματα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως

  • Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών μελετών
  • Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων.

Η έναρξη της συνεργασίας προϋποθέτει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του φορέα και της ΜΟΔ, σχέδιο της οποίας ετοιμάζεται από τη ΜΟΔ. Η συνεργασία με τη ΜΟΔ δεν έχει κανένα κόστος για τον φορέα. Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι:


▶ η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις υπό εκπόνηση μελέτες και για το υπό εκτέλεση έργο
▶ η εξασφάλιση της αναγκαίας ωριμότητας για τη διενέργεια των διαγωνισμών ανάθεσης των συμβάσεων.

Ο φορέας παραμένει κύριος των μελετών και έργων και διενεργεί τις πληρωμές βάσει των λογαριασμών της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ. Έχει πρόσβαση σε πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στάδια της εξέλιξης των έργων.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελείται από 3 τμήματα:

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για την Τεχνική Υπηρεσία.

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2024

ΜΟΔ Α.Ε.