Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Μελετών Ειδικών Έργων

Το Τμήμα Μελετών Ειδικών Έργων έχει τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση τεχνικών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών των Ειδικών Έργων (λιμενικών έργων και μεταφορικών μέσων, έργων φυσικών καταστροφών και δασικών, πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, κ.λπ.) με την κατάρτιση των προδιαγραφών τους, την ανάθεση, την επίβλεψη εκπόνησης, την παραλαβή, τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτών.

Επίσης, είναι αρμόδιο:

  • για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων όταν αφορούν τα ειδικά έργα που υλοποιεί η Διεύθυνση καθώς και
  • για ενέργειες επιτάχυνσης έργων ΕΣΠΑ και ΕΠΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2024

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ

ΜΟΔ Α.Ε.