Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 618 από 62 σελίδες

Eκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».

17/6/2024

Στις 18/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».​

Εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών»

17/6/2024

Στις 19/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών»​

Εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»

17/6/2024

Στις 20/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»​

Εκπαίδευση με τίτλο "ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες"

14/6/2024

Στις 17/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​

Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες

7/6/2024

Κατά το διάστημα 10 - 14/06/2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​​

Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

7/6/2024

Κατά το διάστημα 27 & 28/05/2024 πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».​​​

Πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

7/6/2024

​Ξεκίνησε προς τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και αφορούν ενδεικτικά την θεματολογία: ...

Συμμετοχή της ΜΟΔ στο 12th Regional Growth Conference στην Πάτρα

31/5/2024

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Βασίλης Σιαδήμας συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα του 12th Regional Growth Conference, στην Πάτρα, με θέμα:  «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν πολλαπλασιαστής ανθεκτικότητας και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης». Ο κ. Σιαδήμας, ...

Εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027»

28/2/2024

Στις 29/02/2024 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027» που απευθύνεται στα στελέχη των Δικαιούχων του Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων.

Αναθέσεις ΜΟΔ 2023

26/2/2024

Πίνακες με τις αναθέσεις έργων της ΜΟΔ κατά το έτος 2023

Αποτελέσματα 1 - 10 από 618 από 62 σελίδες

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.