Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδημητρίου Γεώργιος-Εμμανουήλ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΜΕΛΗ

Αγγελάκη Αθανασία
Λογίστρια

Βιτανόπουλος Βασίλειος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Δετοράκης Εμμανουήλ
Οικονομολόγος

Ζαχαράκης Ευάγγελος
Εκπαιδευτικός

Μαυροειδάκος Δημήτριος
Δημόσιος Υπάλληλος

Μουχτούρη Γερασημία
Εκπαιδευτικός

Παπαδημητρίου Βασιλική-Αμαλία
Φιλόλογος 

Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης
Αντιστράτηγος ε.α.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου: 213 1310 110 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.