Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διοικητικό Συμβούλιο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδημητρίου Γεώργιος-Εμμανουήλ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΜΕΛΗ

Αγγελάκη Αθανασία
Λογίστρια

Βασιλάκη Ειρήνη
Συνταξιούχος

Βιτανόπουλος Βασίλειος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Δετοράκης Εμμανουήλ
Οικονομολόγος

Ζαχαράκης Ευάγγελος
Εκπαιδευτικός

Μαυροειδάκος Δημήτριος
Δημόσιος Υπάλληλος

Μουχτούρη Γερασιμία
Εκπαιδευτικός  

Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης
Αντιστράτηγος ε.α.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου: 213 1310 110 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2021

ΜΟΔ Α.Ε.