Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Υποστήριξης Προγραμματισμού & Επικοινωνίας

Υπεύθυνη: Αγγέλικα Ιωαννίδου

  • Υποστηρίζει τη Διοίκηση στον προγραμματισμό της συνολικής λειτουργίας της εταιρείας
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας
  • Λειτουργεί το Γραφείο Τύπου
  • Παράγει εκδόσεις και άλλο οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό και διαχειρίζεται τον ιστοχώρο της εταιρείας
  • Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες σε θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • Οργανώνει εκδηλώσεις και συνέδρια ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.