Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Οργανόγραμμα

 1. Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Νομικός Σύμβουλος

  2. Παπαδημητρίου Γεώργιος-Εμμανουήλ
   τηλ. 213 13 10 110

   1. ΓΔ - Αναπληρωτής
    Αγαπητίδης Ιωάννης
    τηλ. 213 13 10 107

    1. Υπεύθυνη
     Ιωαννίδου Αγγέλικα
     τηλ. 213 13 10 112

    2. Υπεύθυνος
     Γκούμας Αθανάσιος
     τηλ. 213 13 10 196

    3. τηλ. 213 13 10 110

    4. Προϊστάμενος
     Βολακάκης Εμμανουήλ
     τηλ. 213 13 10 105

     1. Συντονιστής
      Αγαπητίδης Ιωάννης
      τηλ. 213 13 10 107

     2. Συντονίστρια
      Ανδρονή Μαρία
      τηλ. 213 13 10 170

     3. τηλ. 210 99 89 818

     4. Συντονιστής
      Καλαμαράς Δημήτρης
      τηλ. 213 13 10 270/175

     5. Συντονιστής
      Αθανασάκης Λουκάς
      τηλ. 210 37 42 098

     6. Συντονίστρια
      Κανακάκη Άννα
      τηλ. 213 13 10 103

     7. Συντονιστής
      Ψυρρής Θεόδωρος

     8. Ομάδα Υποστήριξης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή (ΣΔΑΜ)
    5. Προϊσταμένη
     Σακελλαρίου Μαριέλλα
     τηλ. 213 13 10 106

    6. Προϊσταμένη
     Παπακωνσταντίνου Εβίτα
     τηλ. 213 13 10 149

    7. Προϊστάμενος
     Πραμμαντιώτης Τάκης
     τηλ. 213 13 10 157

     1. Συντονιστής
      Αλεξάκης Αντώνης
      τηλ. 210 33 77 804

    8. Προϊσταμένη
     Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου
     τηλ. 213 13 10 142

     1. Υπεύθυνος
      Κώστας Δημητρακόπουλος
      τηλ. 213 13 10 235

     2. Υπεύθυνος
      Αναστασίου Μένιος
      τηλ. 213 13 10 122

     3. Υπεύθυνος
      Λακαφώσης Αθανάσιος
      τηλ. 213 13 10 204

    9. Διεύθυνση Προμηθειών
    10. Διευθυντής
     Αρβανίτης Κωνσταντίνος
     τηλ. 213 13 10 170

     1. Υπεύθυνος
      Αχείμαστος Αναστάσιος
      τηλ. 213 13 10 273

     2. Υπεύθυνη
      Μπούτσικου Έλενα
      τηλ. 213 13 10 277

  3. Υπεύθυνος
   Γεράσιμος Βουτσινάς
   τηλ. 213 13 10 115

ΜΟΔ Α.Ε.