Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διευθύντρια: Μαριέλλα Σακελλαρίου

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την επιλογή και κατάρτιση, καθώς και για την ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης για το σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ:

  • Παρακολουθεί τις ανάγκες στελέχωσης των Ειδικών Υπηρεσιών
  • Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και εφαρμόζει το σύστημα επιλογής των στελεχών που διατίθενται στις Ειδικές Υπηρεσίες
  • Υποστηρίζει τις διαδικασίες προσανατολισμού και ένταξης στελεχών στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Υπηρεσίες στις οποίες αποσπώνται
  • Σχεδιάζει τα συστήματα Διοίκησης / Ανάπτυξης / Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και αμοιβών και κινήτρων
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών & αξιολογεί τα αποτελέσματά τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες
  • Υποστηρίζει επιστημονικά άλλους φορείς σε διαδικασίες επιλογής και εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Αποτελείται από δύο τμήματα:

α) Τμήμα Υπηρεσιών Στελέχωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.