Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Οργανόγραμμα

 1. Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

  2. Ξανθάκης Δημήτρης
   τηλ. 210 33 77 808

  3. Παπαδημητρίου Γεώργιος-Εμμανουήλ
   τηλ. 213 13 10 110

   1. ΓΔ - Αναπληρωτής
    Αγαπητίδης Ιωάννης
    τηλ. 213 13 10 107

    1. Προϊσταμένη
     Ιωαννίδου Αγγέλικα
     τηλ. 213 13 10 112

    2. Υπεύθυνος
     Γκούμας Αθανάσιος
     τηλ. 213 13 10 196

    3. τηλ. 213 13 10 110

    4. Διευθυντής
     Βολακάκης Εμμανουήλ
     τηλ. 213 13 10 105

     1. Προϊστάμενος
      Αγαπητίδης Ιωάννης
      τηλ. 213 13 10 107

     2. Προϊσταμένη
      Ανδρονή Μαρία
      τηλ. 213 13 10 170

     3. Προϊστάμενος
      Καλαμαράς Δημήτρης
      τηλ. 213 13 10 270/175

     4. Προϊστάμενος
      Αθανασάκης Λουκάς
      τηλ. 210 37 42 098

     5. Προϊσταμένη
      Κανακάκη Άννα
      τηλ. 213 13 10 103

     6. Ομάδα Υποστήριξης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη Μεταλιγνιτική Εποχή (ΣΔΑΜ)
     7. Προϊστάμενος
      Ψυρρής Θεόδωρος

    5. Διευθύντρια
     Σακελλαρίου Μαριέλλα
     τηλ. 213 13 10 106

     1. Προϊσταμένη
      Οικονομίδου Δόμνα
      τηλ. 213 13 10 184

     2. Προϊσταμένη
      Κούντιου Ευφροσύνη
      τηλ. 213 13 10 160

    6. Διευθύντρια
     Παπακωνσταντίνου Εβίτα
     τηλ. 213 13 10 149

    7. Διευθυντής
     Πραμμαντιώτης Τάκης
     τηλ. 213 13 10 157

     1. Προϊστάμενος
      Μεγαλιός Γιώργος
      τηλ. 213 13 10 205

     2. Προϊστάμενος
      Παρδαλάκης Γιώργος
      τηλ. 213 13 10 206

     3. Προϊστάμενος
      Χήτος Βαγγέλης
      τηλ. 213 13 10 187

     4. Προϊστάμενος
      Αίσωπος Χρήστος
      τηλ. 213 13 10 116

     5. Προϊστάμενος
      Αλεξάκης Αντώνης
      τηλ. 210 33 77 804

    8. Διευθύντρια
     Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα
     τηλ. 213 13 10 142

     1. Προϊστάμενος
      Δημητρακόπουλος Κώστας
      τηλ. 213 13 10 235

     2. Προϊστάμενος
      Αναστασίου Μένιος
      τηλ. 213 13 10 122

     3. Προϊστάμενος
      Λακαφώσης Αθανάσιος
      τηλ. 213 13 10 204

    9. Διεύθυνση Προμηθειών
    10. Διευθυντής
     Αρβανίτης Κωνσταντίνος
     τηλ. 213 13 10 170

     1. Προϊσταμένη
      Μπούτσικου Έλενα
      τηλ. 213 13 10 277

     2. Προϊσταμένη
      Τσιγάνη Σμαράγδα
      τηλ. 213 13 10 245

     3. Προϊστάμενος
      Αχείμαστος Αναστάσιος
      τηλ. 213 13 10 273

  4. Διευθυντής
   Γεράσιμος Βουτσινάς
   τηλ. 213 13 10 115

ΜΟΔ Α.Ε.