Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Έργα Κρατικών Ενισχύσεων

Η ΜΟΔ από το 2016 με σχετική νομική ρύθμιση εξουσιοδοτήθηκε να υποστηρίξει το σύστημα ολοκλήρωσης και ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε καθεστώς κινήτρων. Η υποστήριξη έχει απώτερο στόχο να αναβαθμίσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται.

Στα πρώτα 4 χρόνια της πλήρους λειτουργίας της, ειδική Ομάδα της ΜΟΔ ανέλαβε τους διοικητικούς ελέγχους για την πιστοποίηση περισσότερων από 250 επενδυτικών έργων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε συνολικά 177 επενδυτικά έργα ΜΜΕ προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, και κρατικής ενίσχυσης 28 εκατ, συνολικής δυναμικότητας 15 εκατομμυρίων KWATTh/έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή, η ΜΟΔ τήρησε απαρέγκλιτα την τεθείσα από τη νομοθεσία προθεσμία των 15 ημερών για την απόκρισή της στα ανατεθέντα καθήκοντα ολοκλήρωσης.

Στη συνεργασία της με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, η ΜΟΔ κατέγραψε και αξιολόγησε εμπόδια που συναντούν οι υπηρεσίες υποδοχής (π.χ. Περιφέρειες της χώρας) και προώθησε την επίλυσή τους. Επιπλέον, έχει εκπονήσει μελέτες, έχει επεξεργαστεί αναθεωρήσεις διαδικασιών και υποστηρίζει νέα εργαλεία, βελτιώνοντας την απόδοση του όλου συστήματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.