Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημοτικά έργα Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης - Πώς μπορεί να βοηθήσει η ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/5/2020

Το ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζει συνοπτικά το γενικό πλαίσιο για τα Πράσινα Σημεία και τα Συστήματα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, τα οφέλη τους στο περιβάλλον και τους δημότες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και τους τρόπους που η ΜΟΔ μπορεί να υποστηρίξει τους Δήμους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων (με εκπαίδευση, επιτόπου υποστήριξη και ειδικά εγχειρίδια που έχει εκδώσει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες έργων).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.