Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διαδικασία Υποστήριξης

Η ΜΟΔ εφαρμόζει απλές και ευέλικτες διαδικασίες που δίνουν έμφαση στις ανάγκες του δήμου. Στόχος μας είναι να αναλαμβάνουμε εμείς το βάρος των συνεννοήσεων μεταξύ διαχειριστικών αρχών, δήμων και Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, προκειμένου γρήγορα και αποτελεσματικά να καθορίζεται ο κατάλληλος τρόπος υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο να έχετε υπόψη ότι σύμφωνα με την ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ482/27.4.2016 του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

  1. Το επόμενο διάστημα οι Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ θα προχωρήσουν στην εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων υποστήριξης των δικαιούχων της περιφέρειάς τους με τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ και της ΜΟΔ
  2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου η ΜΟΔ θα υποδέχεται αιτήματα από πλευράς δήμων, έτσι ώστε τα προαναφερθέντα Περιφερειακά Σχέδια Υποστήριξης Δήμων να εμπλουτίζονται και να επικαιροποιούνται διαρκώς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες του δήμου σας και να εξειδικεύσουμε πιθανές εργασίες υποστήριξης και χρονοδιαγράμματα.

Για τα αιτήματά σας αλλά και για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΟΔ

  • στα τηλέφωνα 213 1310161, 213 1310212, 213 1310185  και
  • στο email otasupport@mou.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.