Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ενίσχυση Δήμων σε Μικρά Νησιά

Τον Μάρτιο 2017 η ΜΟΔ, η ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ένωσαν τις δυνάμεις τους για να απαντήσουν σε ένα πάγιο αίτημα των μικρών νησιών: την ανάληψη της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων τους και όλων των σχετικών διαδικασιών από τεχνικά και επιχειρησιακά αξιόπιστους δημόσιους φορείς.

Η Μονάδα για την Υλοποίηση Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών με τη ΜΟΔ ως συντονιστή, θα αναλαμβάνει

  • τον σχεδιασμό
  • την εκπόνηση μελετών
  • την ωρίμανση και
  • την υλοποίηση έργων υποδομής

σε μικρά νησιά που δεν έχουν την απαιτούμενη στελέχωση για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν έργα υποδομής και θα «τρέχει» τα έργα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, από τον σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι τη διασφάλιση της χρηματοδότησής τους, τη δημοπράτηση και την επίβλεψη της κατασκευής τους.

Η ενίσχυση αφορά 35 Δήμους και οι δήμοι δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος ή διοικητικό βάρος, ενώ διατηρούν την κυριότητα των έργων σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους και έχουν πλήρη ενημέρωση για αυτά.

Στις 17/3/2017 η ΕΕΤΑΑ και η ΜΟΔ διοργάνωσαν συνάντηση ενημέρωσης των δημάρχων των μικρών νησιών για την πρωτοβουλία αυτή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.