Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 870 από 87 σελίδες
ΥΑ 90116/26.06.2024 (ΦΕΚ 3865/Β/03.07.2024) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το EΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ+ και το ΤΔΜ


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/7/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Ιούνιος 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/6/2024
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ηρωικής νήσου Ψαρών για "Αναβάθμιση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης Ψαρών"


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/6/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρωικής νήσου Ψαρών για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Κονάκι στα Ψαρά"


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/6/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κιμώλου για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κιμώλου»


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/6/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 8255/30.4.2024 (ΦΕΚ 2691/Β/9.5.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση-υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/4/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεμέας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων»


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/4/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 7074/12.4.2024 (ΦΕΚ 2366/Β/19.04.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 76861/29.7.2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα”


Ημερομηνία δημοσίευσης:12/4/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/2/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 3413/21.2.2024 (ΦΕΚ 179/B/26.02.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 117686/6-12-2022 "Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ_ΧΕ)"


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Αποτελέσματα 1 - 10 από 870 από 87 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.