Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Πληροφοριακά έντυπα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 54 από 6 σελίδες
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/1/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Διαχείριση του Στρες


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/12/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Χριστούγεννα 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/12/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παγκόσμια ημέρα αγάπης


Ημερομηνία δημοσίευσης:14/12/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Ημερομηνία δημοσίευσης:10/12/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παιδιά, έφηβοι και ψυχική υγεία στην Covid-19 εποχή


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/12/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/11/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/11/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Ενίσχυση του εαυτού μας στο 2ο lockdown


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/11/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο - Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/10/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 54 από 6 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.