Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Λήμνου για την υλοποίηση των έργων "Μελέτες ακτομηχανικής προστασίας παραλιών Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας και Αγ. Ιωάννη Κάσπακα"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/11/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Λήμνου (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση των έργων:

  1. Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας Δήμου Λήμνου και
  2. Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Ν. Λήμνου

  • PDF (1020,96 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.