Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα


Δείτε εδώ τις διευθύνσεις των Ειδικών Υπηρεσιών

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εθνική Αρχή Συντονισμού 2021-2027

 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)

  Μητροπόλεως 3 (5ος όροφος), 105 57 Αθήνα & Νίκης 10 (2ος όροφος), 105 57 Αθήνα
  Τηλ:
  210 3726000
  web:
  http://www.espa.gr
  e-mail:
  eyssae@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ)

  Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος)
  105 57, Αθήνα
  web:
  https://www.espa.gr
  e-mail:
  eyspep@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)

  Δ/νση ΕΥΘΥ: Νίκης 10 (7ος-8ος όροφος), 105 63 Αθήνα - Δ/νση ΟΠΣ: Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
  Τηλ:
  ΕΥΘΥ: 210 3742002, 210 3742015 ΟΠΣ: 213 1500301
  web:
  https://www.espa.gr; https://www.ops.gr/Ergorama/
  e-mail:
  siss@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

  Κοραή 4 (4ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5271400
  web:
  http://www.esfhellas.gr
  e-mail:
  eysekt@mou.gr; eysekt@minfin.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ)

  Νίκης 10 (3ος όροφος)
  105 57, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3742404
  web:
  https://www.espa.gr
  e-mail:
  stateaid_unit@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων"

  Νίκης 10 (6ος όροφος)
  105 63, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3742400
  web:
  http://www.tebo.gr
  e-mail:
  tebo@mou.gr

Αρχή Πιστοποίησης

 • Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

  Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
  105 57, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500400, 1500411
  web:
  https://www.espa.gr
  e-mail:
  spa@mou.gr

Αρχή Ελέγχου

 • Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

  Πανεπιστημίου 57
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3351806, 3355956
  Φαξ:
  210 3355908, 210 3355939
  web:
  http://www.edel.gr
  e-mail:
  grammateia_edel@edel.gr

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 2021-2027

 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Μεταφορές"

  Κόνιαρη 15
  114 71 , Αθήνα
  Τηλ:
  210 6930155
  web:
  https://metafores21-27.gr/
  e-mail:
  metafores@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ) - Υποδιεύθυνση ΠΕΚΑ

  Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  213 2142200, 213 2142295
  web:
  https://peka-program.gr/
  e-mail:
  peka-polpro@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ) - Υποδιεύθυνση ΠΟΛΠΡΟ

  Κόνιαρη 15
  114 71 Αθήνα, Αθήνα
  Τηλ:
  213 2142200, 213 1500896
  web:
  https://www.civilprotection-program.gr
  e-mail:
  peka-polpro@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"

  Λεωφ. Μεσογείων 56
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  801 11 36300, 210 7450800-1
  web:
  http://www.antagonistikotita.gr
  e-mail:
  infoepan@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή"

  Κοραή 4
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3278042, 210 3278131
  web:
  https://espa-anthropinodynamiko.gr/
  e-mail:
  info@epeaek.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ)

  Λέκκα 23-25
  105 62, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3722400, 3722405
  web:
  https://www.digitaltransform.gr/
  e-mail:
  infodesk@infosoc.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA
  570 01, Πυλαία Θεσσαλονίκης
  Τηλ:
  2310 469600
  Φαξ:
  2310 469602
  web:
  http://www.interreg.gr
  e-mail:
  interreg@mou.gr
 • Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ)

  Μητροπόλεως 45
  105 56, Αθήνα
  Τηλ:
  216 0046100
  web:
  https://www.eydam.gr/
  e-mail:
  p.dam@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

  Λεωφ. Αθηνών 58
  104 41, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5275100
  web:
  http://www.agrotikianaptixi.gr/
  e-mail:
  agrotikianaptixi@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα"

  Μιχαλακοπούλου 103
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501150
  web:
  https://alieia.gr/
  e-mail:
  infoalieia@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ)

  Λέκκα 23-25 (5ος όροφος)
  105 62, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3258812
  web:
  http://www.eeagrants.gr/
  e-mail:
  contact-eeagrants@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

  Θηβών 196-198
  182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
  Τηλ:
  213 1629100
  web:
  https://tamey.gov.gr
  e-mail:
  ma@migration.gov.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

  Ηροδότου 28
  691 32, Κομοτηνή
  Τηλ:
  25313 52300, 25310 82080
  web:
  https://www.eydamth.gr/
  e-mail:
  anmathraki@mou.gr;edapamth@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία

  Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA
  570 01 , Πυλαία - Θεσσαλονίκη
  Τηλ:
  2313 321700
  web:
  http://www.pepkm.gr
  e-mail:
  pepkm@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Μακεδονία

  ΖΕΠ Κοζάνης
  501 00, Κοζάνη
  Τηλ:
  24613 50900
  web:
  http://www.pepdym.gr
  e-mail:
  dytikimakedonia@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Θεσσαλία

  Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου
  412 22, Λάρισα
  Τηλ:
  2413 505100, 505102
  web:
  http://www.thessalia-espa.gr/
  e-mail:
  thessalia@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Στερεά Ελλάδα

  Υψηλάντη 12
  351 00, Λαμία
  Τηλ:
  22313 50900
  web:
  http://stereaellada.gr
  e-mail:
  stereaellada@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος

  Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο
  452 21, Ιωάννινα
  Τηλ:
  26513 60500
  web:
  https://www.espa-epirus.gr/
  e-mail:
  ipiros@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Ελλάδα

  Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28
  264 41, Πάτρα
  Τηλ:
  2613 611400-1
  web:
  http://dytikiellada.gr/
  e-mail:
  dytikiellada@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Πελοπόννησος

  Αλεξάνδρου Σούτσου 35
  221 32, Τρίπολη
  Τηλ:
  2713 601300
  web:
  http://www.eydpelop.gr/
  e-mail:
  peloponnisos@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά

  Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη)
  491 00, Κέρκυρα
  Τηλ:
  26613 60000-1
  web:
  http://www.pepionia.gr/
  e-mail:
  ionia@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Αττική

  Λεωφ. Συγγρού 98-100
  117 41, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501500
  web:
  http://www.pepattikis.gr/
  e-mail:
  attiki@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Κρήτη

  Δουκός Μποφώρ 7
  712 02, Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλ:
  2813 404500
  web:
  https://2021-2027.pepkritis.gr/
  e-mail:
  kriti@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο

  1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών
  811 00, Μυτιλήνη
  Τηλ:
  22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
  web:
  https://www.pepba.gr/
  e-mail:
  vorioaigaio@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Νότιο Αιγαίο

  Σάκη Καράγιωργα 22
  841 00, Ερμούπολη, Σύρος
  Τηλ:
  22813 60800
  web:
  http://www.pepna.gr/
  e-mail:
  notioaigaio@mou.gr

Επιτελικές Δομές 2021-2027

 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

  Κοραή 4 (2ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501453
  web:
  https://eyde.ypes.gr/
  e-mail:
  eyde_ypes@ypes.gov.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ)

  Αθήνα
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ)

  Ανδρέα Παπανδρέου 37
  151 80, Μαρούσι, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3443302-2870
  web:
  https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
  e-mail:
  epiteliki@minedu.gov.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)

  Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 (5ος όροφος)
  115 26, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1533010
  e-mail:
  edymet@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  Τομέας Περιβάλλοντος: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου, 115 26 Αθήνα, Τηλ: 213 1500965, web: http://www.eysped.gr, e-mail: eysped@mou.gr - Τομέας Ενέργειας: Πανόρμου 2, 115 23 Αθήνα, Τηλ: 213 1513865
  Αθήνα
  web:
  http://www.eysped.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών

  Βασ. Σοφίας 1
  106 71, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3684138
  web:
  https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/
  e-mail:
  eysxep@mfa.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ)

  Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  +30 2103256800
  web:
  https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
  e-mail:
  ed_espa_ergasias@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)

  Γλάδστωνος 1A & Πατησίων
  106 77, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500762, 1500821
  web:
  http://www.edespa-ygeia.gr/
  e-mail:
  ygpro@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)

  Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη
  185 10, Πειραιάς
  Τηλ:
  213 1371727, 13711628
  web:
  https://edespa.ynanp.gr/
  e-mail:
  eysed.yna@yen.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΥΤ)

  Κοραή 4 (2ος όροφος)
  105 64 , Αθήνα
  Τηλ:
  210 3256760
  web:
  https://mintour.gov.gr/ependyseis/espa/epiteliki-domi-espa-ypoyrgeioy-toyrismoy/
  e-mail:
  edeyt@mintour.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)

  Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης
  106 83, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3307601
  web:
  http://ep.culture.gr
  e-mail:
  ydepp@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ)

  Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 (5ος όροφος)
  115 26, Αθήνα
  Τηλ:
  210 6930440
  web:
  https://justedespa.gr/
  e-mail:
  justedespa@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

  Λεωφ. Κηφισίας 37-39
  151 23, Μαρούσι
  Τηλ:
  213 1331244
  web:
  https://epiteliki.civilprotection.gov.gr/
  e-mail:
  epiteliki@civilprotection.gr

Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής - Ενδιάμεσοι Φορείς 2021-2027

 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

  Λεωφ. Αθηνών 54-56
  104 41, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5275218, 210 5275220
  Φαξ:
  210 5275268
  web:
  http://www.agrotikianaptixi.gr/el/eie/all
  e-mail:
  dpappas@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Λεωφ. Αθηνών 56
  104 41, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5275217
  web:
  http://www.agrotikianaptixi.gr/el/aetp/all
  e-mail:
  ekaramagioli@mou.gr
 • Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ - ΕΚ)

  Λεωφ. Μεσογείων 14-18
  101 92, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1300256
  web:
  http://www.eyde-etak.gr
  e-mail:
  eyde-etak@gsrt.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)

  Πλ. Κάνιγγος 20
  101 81, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3893527
  web:
  http://eysed.gge.gov.gr/
  e-mail:
  epiteliki@gge.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 2014-2020

 • ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

  Κοραή 4
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  213 2018000, 2018020
  Φαξ:
  213 2018037
  web:
  http://www.epdm.gr/
  e-mail:
  epdm@mou.gr
ΜΟΔ Α.Ε.