Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Η ΜΟΔ στηρίζει τη δημόσια διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως σε:

Κατάλογος μελετητών & παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών ΕΣΠΑ anaptiksi.gov.gr ΠΣΚΕ EU Open Data Portal

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΟΔ ανέρχεται σήμερα πανελλαδικά σε 990 άτομα και αποτελείται από στελέχη με υψηλό επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης, προερχόμενα από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η ΜΟΔ για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ σχεδιάζει και αναπτύσσει οργανωτικά συστήματα, καθώς και εργαλεία και εγχειρίδια για τις Ειδικές Υπηρεσίες και τους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

Η ΜΟΔ στηρίζει αδύναμους Δήμους που έχουν ανάγκη άμεσης υποστήριξης για την αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των έργων που έχουν αναλάβει.
Παρέχει εκπαίδευση, τεχνικά εργαλεία και κυρίως συμβουλευτική και τεχνική στήριξη είτε επί τόπου είτε εξ αποστάσεως μέσω εξειδικευμένων ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΜΟΔ από την ίδρυσή της δίνει έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ειδικών Υπηρεσιών αλλά και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ είτε μέσω παραδοσιακής εκπαίδευσης είτε μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικαιρότητα

ΜΟΔ Α.Ε.