Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 65 από 7 σελίδες

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες – ΚΗΜΔΗΣ»

11/11/2022

Κατά το διάστημα 8-16 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιείται  εκπαίδευση σε στελέχη των ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών, με θέμα «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες – ΚΗΜΔΗΣ».

Εκπαίδευση «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance»

9/11/2022

Στις 9 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance» για στελέχη της ΕΥΚΕ και των Δομών ΕΣΠΑ,

Παραδοσιακή εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

7/10/2022

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα εκπαίδευση με τίτλο «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων».

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»

26/9/2022

Κατά το διάστημα 26 - 30/09/2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – eΕΕΕΣ – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης – Ψηφιακές Υπογραφές στις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».​

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «ΚΗΜΔΗΣ - Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

12/7/2022

Στην προσπάθεια της ΜΟΔ να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη σε θέματα ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, προγραμματίστηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται σχετικές εκπαιδεύσεις.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ

18/5/2022

Στις 18 Μαΐου 2022  πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ». 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα Γραφεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

12/4/2022

Στις 13 & 14 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση Γραφείων ΟΠΣ».   

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων για την Ειδική Υπηρεσία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

12/4/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 30-31 Μαρτίου και 6-7 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων».   

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου

24/2/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 16, 18, 21, 24, 28/2 & 2, 8 και 10/3/2022 πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου».   

Εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος"

15/12/2021

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)».

Αποτελέσματα 1 - 10 από 65 από 7 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.