Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Σεμινάρια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 57 από 6 σελίδες

Εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος"

15/12/2021

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)».

Εκπαίδευση στο «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών» για στελέχη της ΕΥΔΕ ΤΠΕ

8/11/2021

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών των υπηρεσιών ΕΣΠΑ πραγματοποιεί στις 8 Νοεμβρίου 2021 σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών».

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας»

12/10/2021

12/10/2021 – 16/12/2021 υλοποιείται σύγχρονο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας» με τη μορφή σειράς εβδομαδιαίων διαδραστικών βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης μέσω ομαδικών ...

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - 2ος κύκλος προχωρημένο επίπεδο"

29/9/2021

Στις 21, 22, 23, 27, 28 & 29/09/2021 πραγματοποιήθηκε ο 2ος εκ των δύο προγραμματισμένων κύκλων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο "Εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) – Προχωρημένο επίπεδο".

Webinar με θέμα: «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

27/9/2021

Στις 27/09 - 30/09/2021 πραγματοποιείται εικονική τάξη με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».

Σεμινάριο "Νομοτεχνική βελτίωση κανονιστικών πράξεων"

28/6/2021

Στις 29 και 30 Ιουνίου 2021 μέσω του MS Teams πραγματοποιείται διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Νομοτεχνική βελτίωση κανονιστικών πράξεων» για τις ΕΥΔ και δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας

25/6/2021

Στις 28 & 29/07/2021 πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015)».

Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - 1ος κύκλος Βασικό επίπεδο"

24/6/2021

Στις 16, 17, 18, 22 & 23/06/2021 πραγματοποιήθηκε ο 1ος εκ των δύο προγραμματισμένων κύκλων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο "Εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - Βασικό επίπεδο"

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Εισαγωγή στη μεθοδολογία διοίκησης έργων PM2»

7/6/2021

Στις 07 & 08/06/2021 πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στη μεθοδολογία διοίκησης έργων PM2».

Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις σε θέματα λιμένων" για στελέχη της Ε.Δ. ΕΣΠA Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

21/4/2021

Στις 26 & 27 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα "Κρατικές Ενισχύσεις σε θέματα λιμένων".   

Αποτελέσματα 1 - 10 από 57 από 6 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.