Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Έγγραφα Εσωτερικού Ελέγχου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1 σελίδες
Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών της ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/9/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/7/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.