Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Συχνές ερωτήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 • » 1. Τι είναι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη;

  Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει και παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις προγραμματικές περιόδους 1994-1999 (Β ΚΠΣ), 2000-2006 (Γ ΚΠΣ), 2007-2013 και σταδιακά εμπλουτίζεται με υλικό για την επόμενη περίοδο 2014-2020.

  Η βιβλιοθήκη της ΜΟΔ αποτελεί τμήμα της ευρύτερης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που έχει σχεδιαστεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ.

  Πρόκειται για μία ενιαία βάση εγγράφων που ενημερώνεται τακτικά και περιλαμβάνει:

  • νομοθετικά κείμενα έγγραφα που σχετίζονται με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
  • τεχνικά έγγραφα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου (οδηγίες, οδηγούς, μελέτες, εκθέσεις, έντυπα)
  • υλικό δημοσιότητας και υλικό εκδηλώσεων.

  Σκοπός της είναι να λειτουργεί ως εργαλείο πληροφόρησης για τα στελέχη των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (επιχειρησιακοί χρήστες), παρέχοντας ταυτόχρονα επικαιροποιημένη πληροφορία στο ευρύτερο κοινό.


 • » 2. Πώς μπορώ να βρω ένα έγγραφο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη;

  Μπορείτε να κάνετε

  I. απλή αναζήτηση:

  • με λέξεις ή κείμενο (πχ. νόμος 2860, σύσταση ειδικών υπηρεσιών κλπ) ή/και
  • περιορίζοντας την περίοδο δημοσίευσης των εγγράφων (πχ. από 1/9/2012-1/10/2012)

  II. αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια δηλ. επιλέγοντας:

  • Προγραμματική Περίοδο  ή ειδικότερα συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα
  • Θεματική ενότητα (πχ. κοινοτικό ή εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, υλικό δημοσιότητας, εργαλεία – βοηθήματα κλπ)
  • Είδος εγγράφου ( πχ. κανονισμός, οδηγία, νόμος, υπουργική απόφαση,  οδηγός, φυλλάδια κλπ)
  • Τομέα με τον οποίο σχετίζεται το έγγραφο (πχ. δημόσια διοίκηση, κλπ)
  • Αρχή έκδοσης (υπουργεία, ΝΠΔΔ, κλπ)

  ΙΙΙ.   συνδυαστική αναζήτηση (δηλαδή απλή και σύνθετη αναζήτηση μαζί). 

  Σημειώνουμε ότι:
  - Με τη σύνθετη αναζήτηση τα αποτελέσματα περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό.
  - Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης /δημοσίευσης των εγγράφων.


 • » 3. Τι πληροφορίες παίρνω για κάθε έγγραφο της βιβλιοθήκης;

  Για κάθε έγγραφο μπορείτε να δείτε άμεσα την ημερομηνία και την αρχή έκδοσής του και να το αποθηκεύσετε τοπικά.

  Εφόσον επιλέξετε «περισσότερα»,  μπορείτε να δείτε μια περιγραφή για το τι αφορά το έγγραφο (αν υπάρχει) και ακριβώς πώς έχει χαρακτηριστεί, δηλ. ως προς την προγραμματική περίοδο, τη θεματική ενότητα, το είδος του, τον τομέα και την αρχή έκδοσής του, καθώς και τυχόν άλλα έγγραφα που μπορεί να έχουν σχέση με αυτό.

  Αν για παράδειγμα έχετε αναζητήσει και βρει τον Κανονισμό 832, κάνοντας κλικ στο είδος εγγράφου Κανονισμός, θα δείτε όλους τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΜΟΔ.


 • » 4. Επιλέγω στην αναλυτική αναζήτηση την προγραμματική περίοδο 2007-2013, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω τη θεματική ενότητα που θέλω, γιατί φαίνεται αποενεργοποιημένη.

  Οι θεματικές κατηγορίες (και οι υποκατηγορίες τους) έχουν συνδεθεί με τις Προγραμματικές Περιόδους. Επομένως, όταν επιλέξουμε μία Προγραμματική Περίοδο, μπορούμε να διαλέξουμε μόνο τις θεματικές ενότητες και υποκατηγορίες που αφορούν σε αυτήν.

  Δηλαδή, δεν μπορούμε το 2007-2013 να βρούμε οδηγίες για την Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-20. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιλέξουμε ως προγραμματική περίοδο τα έτη 2014-2020.


 • » 5. Ψάχνω οδηγίες του συστήματος διαχείρισης και δεν τις βρίσκω. Τι πρέπει να κάνω;

  Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΜΟΔ εμφανίζονται έγγραφα που αφορούν πιο στενά την εταιρεία, τις αρμοδιότητες και το έργο της.

  Αν δεν βρίσκετε κάποιο εξειδικευμένο έγγραφο πχ. σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μπορείτε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ ή
  • στο Δίαυλο, αν είστε εξουσιοδοτημένος επιχειρησιακός χρήστης, όπου υπάρχει το σύνολο των εγγράφων στη σχετική θεματική ενότητα.

 • » 6. Θα ήθελα να είχα κάποια παραδείγματα αναζήτησης και μια αναλυτικότερη παρουσίαση της δομής της βιβλιοθήκης

  Κατεβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για τη δομή, πλοήγηση και εξειδικευμένη αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ.

   


ΜΟΔ Α.Ε.