Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 My-learning

H ΜΟΔ παρέχει από το 2007 υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και εξυπηρετεί 2.900 χρήστες, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και την ενδυνάμωση των Δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Δείτε ενημερωτικό βίντεο στο Youtube για το σύστημα Τηλεκπαίδευσης.

Το Σύστημα ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης παρέχει μαθήματα για:

  • θέματα ΕΣΠΑ
  • διοικητικές δεξιότητες

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Μέσω του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν, σε χρόνο και χώρο που επιθυμούν, ασύγχρονα μαθήματα για:

  • Θέματα ΕΣΠΑ (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, Δημόσιες Συμβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις, θέματα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ κ.α.)
  • Διοικητικές δεξιότητες (Αποτελεσματικές ομάδες, Διαχείριση συγκρούσεων, Διαχείριση χρόνου, κ.α.)

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσεται από τη ΜΟΔ και αφορά ηλεκτρονικά μαθήματα, βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και πρόσθετο υλικό. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά το ασύγχρονο μάθημα Ο εκπαιδευτής στην εικονική τάξη – Digital Trainer, το οποίο είναι ανοικτό προς το ευρύ κοινό και έχει διατεθεί και στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Σύγχρονη εκπαίδευση και επικοινωνία

Η ΜΟΔ αξιοποιεί για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εικονική τάξη) μέσω της οποίας εξασφαλίζεται άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. Πέραν της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το σύστημα υποστήριξε την εξ αποστάσεως επικοινωνία, συνεργασία και εν γένει τη διοίκηση των εξ αποστάσεως και υβριδικών ομάδων εργασίας και αποτέλεσε μοχλό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό δομικών στοιχείων της λειτουργίας της ΜΟΔ.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Είσοδος στο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Τηλεκπαίδευσης, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elearning@mou.gr.


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/02/2024

ΜΟΔ Α.Ε.