Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 721 από 73 σελίδες
Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χάλκης για την υλοποίηση του έργου "Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης Δήμου Χάλκης"


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/10/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για υποστήριξη στην επίβλεψη έργου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης»


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/9/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Γρεβενών για την υποστήριξη της επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/9/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αμφίπολης για «Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδολίβους»


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/9/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ανωγείων για «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανωγείων»


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/8/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών»


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/7/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για "Μελέτες δικτύου αποχέτευσης & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης"


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/7/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διαδικασίες απόκτησης ακινήτων για την υλοποίηση δημοσίων έργων


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/7/2021
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας για "Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών"


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/6/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σερίφου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες για την επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου για αξιοποίηση νερού του φράγματος στη θέση Στενό του Δ. Σερίφου"


Ημερομηνία δημοσίευσης:16/6/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 721 από 73 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.