Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 734 από 74 σελίδες
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/1/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/12/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων οδοποιίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τη Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου σε διάφορους οικισμούς


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/12/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
YA 124183/16.11.2021 (ΦΕΚ 5487/Β/27.11.2021) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔ) ΑΕ


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/11/2021
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σερίφου για μελέτες ωρίμανσης έργων του (ανάπλαση Λιβαδιού και ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού)


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/11/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με τους Δήμους Δεσκάτης και Γρεβενών για την υποστήριξη επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:12/11/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης και μελέτη εφαρμογής αναβάθμισης παραλιακού μετώπου οικισμού Αγίου Ευστρατίου»


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/11/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για υποστήριξη επίβλεψης του υποστηριζόμενου έργου του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα»


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/10/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χάλκης για την υλοποίηση του έργου "Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης Δήμου Χάλκης"


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/10/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 734 από 74 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.