Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 865 από 87 σελίδες
ΥΑ 8255/30.4.2024 (ΦΕΚ 2691/Β/9.5.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση-υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/4/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεμέας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων»


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/4/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 7074/12.4.2024 (ΦΕΚ 2366/Β/19.04.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 76861/29.7.2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα”


Ημερομηνία δημοσίευσης:12/4/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/2/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 3413/21.2.2024 (ΦΕΚ 179/B/26.02.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 117686/6-12-2022 "Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ_ΧΕ)"


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 26476 ΕΞ 2024/ 19.02.2024 (ΦΕΚ 1250/Β/21.02.2024) Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/2/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 2000/06.02.2024 (ΦΕΚ 997/Β/09.02.2024) Τροποποίηση ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ, ΕΟΧ και Μηχανισμού Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη"


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών - 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/1/2024
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας - 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/1/2024
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 865 από 87 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.