Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 248 από 25 σελίδες

Δράσεις της ΜΟΔ το 2021

11/1/2022

Δείτε το ένθετο του ημερολογίου ΜΟΔ 2022 με τις δράσεις της εταιρείας.

Παράταση υποβολής προσφοράς για το έργο «Υποστήριξη παρακολούθησης του ανθρώπινου δυναμικού των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και υποστήριξη του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ»

22/12/2021

Παράταση υποβολής προσφοράς για το έργο «Υποστήριξη παρακολούθησης του ανθρώπινου δυναμικού των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη» ...

Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ιονίων Νήσων μέσω της Τεχνικής Βοήθειας

13/12/2021

Η ΜΟΔ  ως Δικαιούχος της πράξης «Υποστήριξη Δικαιούχων ΕΠ Ιόνιων Νήσων μέσω της ΜΟΔ», έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων, καθώς και την επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΠ Ιόνιων Νήσων. ...

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου»

7/12/2021

Κατά το χρονικό διάστημα 7, 8, 10 & 14-20/12/2021 πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου».     

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε."

7/12/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε."

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020

1/11/2021

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης από τη διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης

19/7/2021

Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης αδύναμων δήμων της χώρας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.»

14/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.». ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου « Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

8/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπλήρωση στελέχωσης της Ομάδας Υποστήριξης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή

1/7/2021

Η ΜΟΔ καλεί τα στελέχη της, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τα οποία είναι υπάλληλοι ΜΟΔ Α.Ε. και απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση  της Ομάδας Υποστήριξης του Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 248 από 25 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.