Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 
Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 8 από 8 από 1 σελίδες

Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λειψών (ΕΣΗΔΗΣ: 194398)

Ενεργές

7/12/2022

Υποστήριξη της ροής διαχείρισης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων στο ΠΣΚΕ -απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με έμφαση στις γυναίκες-»(ΕΣΗΔΗΣ: 174400.1)

Ενεργές

2/12/2022

«Τεχνική διαχείριση αιτημάτων χρηστών του ΠΣΚΕ » (ΕΣΗΔΗΣ: 177768 )

Ενεργές

1/12/2022

«Υποστήριξη επεξεργασίας και διαχείρισης μισθοδοσίας και ειδικού επιδόματος ν. 4469/17 και παροχών άρθρου 33 του ν. 4914/22» (ΕΣΗΔΗΣ: 178439)

Ενεργές

1/12/2022

Προκαταρκτικές μελέτες έργων αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργικότητας του λιμένα Βαθέος Ιθάκης

Ενεργές

30/11/2022

Πρόσκληση για την «Υποστήριξη υποσυστημάτων μισθοδοσίας, καταβολής ειδικών επιδομάτων, διαδικτυακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών»

Ενεργές

29/11/2022

Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων/μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

Ενεργές

11/2/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Ενεργές

10/12/2020
Αποτελέσματα 1 - 8 από 8 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.