Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 
Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες

Τεχνική παρακολούθηση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της διαδικτυακής πλατφόρμας δελτίων προόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ: 163462)

Ενεργές

1/7/2022

Υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης εικονικών τάξεων (ΕΣΗΔΗΣ: 164286)

Ενεργές

1/7/2022

Υποστήριξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού (ΕΣΗΔΗΣ: 163829)

Ενεργές

29/6/2022

Υπηρεσίες υποστήριξης μηνιαίας παρακολούθησης μεταβολών προσωπικού, κινητικότητας, έκδοσης μισθοδοσίας, του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών

Ενεργές

24/6/2022

Υπηρεσίες υποστήριξης ψηφιακού οργανογράμματος στη διαδικτυακή εφαρμογή (ΕΣΗΔΗΣ: 163550)

Ενεργές

24/6/2022

Παρακολούθηση και διαχείριση αιτήσεων και παραπόνων βάσει του ticketing συστήματος της Ομάδας ΟΠΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 163323)

Ενεργές

23/6/2022

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και της Ειδικής Υπηρεσίας ΣΔΑΜ

Ενεργές

22/6/2022

Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων/μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

Ενεργές

11/2/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Ενεργές

10/12/2020
Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.