Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 
Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οροπεδίου Λασιθίου»

Ενεργές

23/12/2021

Μελέτες για την επέκταση/αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου στον Δήμο Σερίφου (ΕΣΗΔΗΣ 184144)

Ενεργές

22/12/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

Ενεργές

11/2/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Ενεργές

10/12/2020
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.