Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 836 από 84 σελίδες
ΥΑ 78001/01.09.2023 (ΦΕΚ 5332/Β/07.09.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 77788/02-08-2022 (Β’4177) «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-3-2015 (Β’ 791) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4177)


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/9/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 76792/29.08.2023 (ΦΕΚ 5270/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 76784/29.08.2023 (ΦΕΚ 5253/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 απόφασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β’ 3607)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 75431/24.08.203 (ΦΕΚ 5190/Β/25.08.2023) Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/8/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Προγραμματική σύμβαση με το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες ανακαίνισης χώρων στέγασης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)"


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/8/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης ολοκλήρωσης κατασκευής κερκίδων και γηπέδου στίβου-ποδοσφαίρου – Αρχιτεκτονική μελέτη»


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/8/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου στην πλατεία Κάνιγγος»


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/7/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΠΔ 77/27.06.2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) Σύσταση Υπουργείου κ μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση κ μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κ εποπτευόμενων φορέων


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/6/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Ιούνιος 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/6/2023
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βύρου έως Κοινότητα Πύργου"


Ημερομηνία δημοσίευσης:8/6/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 836 από 84 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.