Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρωικής νήσου Ψαρών για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Κονάκι στα Ψαρά"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/6/2024

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Ηρωικής νήσου Ψαρών (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Κονάκι στα Ψαρά".

Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του 1ου Υποέργου «Επισκευή, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτιρίου Κονάκι (οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες)», ώστε το διατηρητέο λιθόκτιστο 2όροφο κτίριο «Κονάκι» του οικισμού Ηρωικής νήσου Ψαρών να μετατραπεί σε πολιτιστικό κτίριο, προσβάσιμο στο κοινό. Τα υπόλοιπα 5 υποέργα του έργου θα υλοποιηθούν με μέριμνα του Δήμου.

Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 30/11/2022 και τροποποιήθηκε στις 7/6/2024 ως εξής:

1. Τροποποιείται το ΠΡΟΟΙΜΙΟ ως προς τα υποέργα του έργου ως ακολούθως:
Το παραπάνω έργο αποτελείται από πέντε (5) υποέργα:
1ο Υποέργο (Εργολαβία): «Επισκευή, Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτιρίου Κονάκι (οικ. Και ΗΜΧ εργασίες)»
2ο Υποέργο (Τεχνικός Σύμβουλος): «Απασχόληση βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων κατά την εκτέλεση του έργου»
3ο Υποέργο: «Εργασίες αρχαιολογίας»
4ο Υποέργο: «Συμπληρωματικές εργασίες σύνδεσης με νέο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (υπό εκτέλεση)»
5ο Υποέργο: «Σύνταξη και υποβολή φακέλλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης»

2. Τροποποιείται το σημείο 3 Προϋπολογισμός λόγω αύξησης της πρόβλεψης για αναθεώρηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ως ακολούθως: Προϋπολογισμός € 629.573,63€ (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.),

  • PDF (736,92 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.