Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ηρωικής νήσου Ψαρών για "Αναβάθμιση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης Ψαρών"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/6/2024

Προγραμματική σύμβαση (βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016) μεταξύ του Δήμου Ηρωικής νήσου Ψαρών (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης Ψαρρών.
Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 9/6/2021 και τροποποιήθηκε στις 7/6/2024 ως προς το σημείο 4 Διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε σε 44 μήνες (από την υπογραφή της Προγραμματικής μέχρι τη λήξη της με την παραλαβή του έργου).


  • PDF (814,85 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2024

ΜΟΔ Α.Ε.