Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 761 από 77 σελίδες
Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/9/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών της ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/9/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Φλώρινας για την υποστήριξη της επίβλεψης υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/8/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/8/2022
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Δημόσιου Τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/8/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεστορίου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/8/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο δημοτικό σχολείο»


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/7/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίησης του έργου "Συμπληρωματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίου Πλ. Κάνιγγος"


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 68168/05.07.2022 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ (ΦΕΚ 3607/Β/09.07.2022)


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/7/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση


Ημερομηνία δημοσίευσης:16/6/2022
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αποτελέσματα 1 - 10 από 761 από 77 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.