Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη Μεταλιγνιτική Εποχή (ΣΔΑΜ)

Η Ομάδα Υποστήριξης που συστάθηκε το 2020 έχει την ευθύνη παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ):

  • Στην κατάρτιση και υλοποίηση του ΣΔΑΜ
  • Στην εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων σχετικά με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης και της εκπόνησης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΣΔΑΜ
  • Στην εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων διαδικασιών, εισηγήσεων για την υλοποίηση του ΣΔΑΜ
  • Στον προγραμματισμό ενεργειών ωρίμανσης, διαδικασιών ένταξης και στη διαχείριση δράσεων για την υλοποίηση του ΣΔΑΜ
  • Στην κατάρτιση του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 και των υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Ανάπτυξης.

Επίσης, παρέχει στη Συντονιστική Επιτροπή συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και την αναγκαία διαχειριστική, διοικητική και οργανωτική τεχνογνωσία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.