Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 750 από 75 σελίδες
Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Κοζάνης για την υποστήριξη επίβλεψης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:8/6/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Μάιος 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/5/2022
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού για την υποστήριξη επίβλεψης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/5/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου "Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων"


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/4/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/3/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/3/2022
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΥΑ 17656/17.2.2022 (ΦΕΚ 803/Β/23.2.2022) Καθορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ καθορισμός, συμπλήρωση & εξειδίκευση αρμοδιοτήτων Τμημάτων ΕΥ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης & κατανομή του προσωπικού αυτής


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/2/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/2/2022
Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση του έργου "Ανάπλαση οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας"


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/2/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 750 από 75 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.