Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 838 από 84 σελίδες
ΥΑ 22370/10.3.2023 (ΦΕΚ 1773/Β/20.03.2023) Σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα του Αναπτυξιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά «GR-eco islands»


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/3/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙΜΕΑ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/3/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στέγασης 1ου ορόφου του κτιρίου της»


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/3/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού για την υλοποίηση του έργου « Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών»


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για υποστήριξη στην επίβλεψη του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού σταδίου Πολιχνίτου»


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιθάκης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων»


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου στην πλατεία Κάνιγγος»


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 15292/17.02.2023 (ΦΕΚ 937/Β/23.02.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3411/16.01.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027»


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την υλοποίηση του τεχνικού υποέργου «Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του»


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/2/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 838 από 84 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.